El blog d'Andorra Telecom

Todas las diferencias entre 2G, 3G, 4G y Wifi | Te lo contamos

Taula de continguts

Totes les diferències entre 2G, 3G, 4G i wifi ┃T’ho expliquem

La major part de les connexions a internet es realitzen mitjançant els dispositius mòbils. Per tant, conèixer les tecnologies que ho fan possible és vital. En aquest article t’expliquem les diferències entre 2G, 3G, 4G i wifi.

Les diferències entre 2G, 3G, 4G i wifi, segons cada tecnologia: avantatges i inconvenients

El nombre de connexions per internet des dels dispositius mòbils ja assoleix el 66,6 % de la població de tot el món, segons l’estudi Digital 2021. Aquest percentatge, traduït en nombre de persones, representa un total de 5.220 milions el gener del 2021. Això ja és motiu suficient i important per analitzar el funcionament de les diferents tecnologies d’accés.

Remarquem que cal saber distingir quina tecnologia és emprada en cada cas. En el teu telèfon mòbil, ha de resultar senzill saber quina és la xarxa que estàs fent servir perquè t’hi apareix una icona per a la connexió de les dades indicant quina és la tecnologia que tens: 2G (en el teu dispositiu apareix com GPRS, G o EDGE E), 3G (apareix com HSDPA, HSDPA+ o H) o 4G (també pot aparèixer com LTE), segons la disponibilitat i una altra icona per a la xarxa wifi (normalment representada amb un embut de nivell de cobertura i que pot variar en cada model).

Abordem-ho ara, per separat, i et donarem una informació ben clara de cada tipologia de connexió.

La tecnologia 2G

Aquí tenim la primera generació de xarxa mòbil digital, i inicialment només estava prevista per a les trucades. Amb la 2G pots connectar-te a internet, encara que les velocitats no són compatibles amb els serveis actuals d’internet. Així doncs, el teu mòbil es passa automàticament a aquesta xarxa quan no troba cobertura 3G o 4G, llavors permet rebre o enviar trucades. La cobertura actual a Andorra és del 84% arreu del territori; això significa que cobreix el 98,2% de la població.

La tecnologia 3G

Aquesta connexió, anomenada també de Tercera Generació, és la que va reemplaçar a la 2G i es tracta d’una xarxa mòbil a la qual pots accedir amb una targeta SIM. Com a principi general s’activa quan no és possible oferir un servei 4G a causa d’una cobertura deficient. Cal remarcar que va ser la primera tecnologia que va permetre navegar per internet des d’un telèfon mòbil. L’establiment va ser, per primera vegada, cap al final de la dècada dels noranta.

És possible que la connexió passi de 4G a 3G de manera automàtica per a modificacions a la cobertura. Si això passa, la primera cosa que notaràs és una disminució exponencial de la velocitat de les dades. Ocasionalment et serà molt difícil, gairebé impossible carregar o veure certs vídeos o algunes webs; això és degut a la demanda més alta de consum de dades d’aquests continguts i és el que la 3G no t’ofereix. La càrrega d’arxius o bé gestions tan quotidianes com pujar una foto a les teves xarxes socials esdevindrà una tasca més lenta si la manca de cobertura t’obliga a utilitzar la 3G.

Destaquem, però, que aquesta tecnologia ofereix una amplada de banda acceptable i pot assolir velocitats de càrrega entre 1 i 24 Mbps. Generalment esdevé una connexió solvent per poder baixar dades o videotrucades per IP. Podràs rebre o realitzar trucades sense incidències; altrament tampoc tindràs problemes per l’enviament d’SMS.

A Andorra tenim aquesta cobertura en un 87% del territori, que garanteix connexió 3G al 98,6%.

La tecnologia 4G

Aquestes tecnologies 4G són, a la pràctica, una ampliació i millora d’allò que ofereix la 3G i també es tracta d’una xarxa mòbil que pots utilitzar des del teu telèfon mòbil quan, per exemple, et trobes al carrer. Generalment i allà on sigui possible, aquesta xarxa s’activa de manera automàtica. Cal remarcar que, respecte de la tecnologia 3G, aquesta és més ràpida i pot assolir velocitats semblants a la fibra o a internet fixe, de 300 Mbps. A més, serveix per visualitzar continguts d’alta definició, realitzar baixades de videojocs, realitzar videotrucades i moltes altres coses.

Si viatges, el més habitual és que en certs llocs la connexió passi de 4G a 3G. És perfectament normal i el que es busca és que puguis seguir connectat malgrat la disminució de velocitat en les dades. Mira de seleccionar sempre la xarxa 4G en el teu terminal per poder gaudir d’un servei de la millor qualitat possible.

Malgrat la nostra geografia de muntanya, a Andorra i a certes zones de difícil accés, la cobertura del territori amb tecnologia 4G és del 77% i cobrim el 97,4% de la població.

Les connexions wifi

Amb les connexions wifi el dispositiu es connecta a una xarxa fixa d’accés públic o bé, amb contrasenya. Un dels seus beneficis és que hi ha la possibilitat que diversos dispositius utilitzin, a la vegada, aquesta xarxa sense un cost addicional. Pel que fa a la velocitat que pot assolir és alta i depèn dels equips emprats i també de l’amplada de banda que s’utilitzi. Normalment no hi ha un sobrecost en l’ús de les dades. En la major part de les llars i de les empreses es fa ús d’aquesta tecnologia per connectar-se a internet. Això sí, només es pren com a referència una distància de cinc a cent cinquanta metres respecte del punt que emet la radiofreqüència.

Quin és el fet remarcable d’aquestes xarxes? En primer lloc, poden assolir velocitats superiors tot depenent del servei que hagis contractat. En certs casos, fins a 700 Mbps en les llars o inclús 1 Gbps per a un ús professional. Això facilita la possibilitat de veure qualsevol pel·lícula en temps real i baixar o pujar dades. Certament és una molt bona opció per a les llars amb diversos dispositius, per a oficines professionals o per espais públics. Per conèixer quina és l’opció que més s’adapta a les teves necessitats, et recomanem llegir aquest article.

Cal remarcar, però, que existeixen diverses xarxes wifi, privades i públiques. La seguretat en les xarxes wifi privades sovint és més alta, sobretot si utilitzes una contrasenya. En les xarxes públiques cal tenir present el risc de robatori de dades.

Conclusió

Normalment la xarxa wifi i les xarxes mòbils com la 4G o 3G són tecnologies complementàries. La primera la podràs utilitzar a un àmbit local, per exemple a casa, a l’oficina, a establiments públics o quan es necessita un ús intensiu de dades. El segon grup (4G, 3G o 2G), quan estiguis en moviment i segons la xarxa a la qual et connectis podràs fer més o menys ús de les dades.

Les diferències entre 3G, 4G i wifi són diverses i per tant és interessant que les coneguis bé i així poder-les utilitzar correctament en cada dispositiu. A Andorra Telecom t’oferim una àmplia gamma d’opcions per a les teves connexions a internet.

Comparteix aquest article en xarxes socials

Compartir a Twitter
Compartir a LinkedIn
Compartir a Facebook
Compartir a WhatsApp
Compartir per mail