El blog d'Andorra Telecom

¿Que-tipos-de-firma-electronica-existen

Taula de continguts

Quins tipus de firma electrònica existeixen?

La firma electrònica és un mètode per a validar documents i contractes oficials. Vols conèixer quines són les diferents tipologies que s’accepten? Aquest article t’ho explica. 

Les tipologies de firma electrònica que s’accepten

Avui en dia, les firmes electròniques s’utilitzen per a múltiples finalitats: comprar per internet, firmar un contracte amb una empresa privada o realitzar tràmits a l’administració. Ara bé, depenent del context i del lloc, existeixen varis tipus de firmes.

Les firmes electròniques tenen un tractament legal diferent en funció del país. De vegades, per a determinats documents s’hi exigeix un doble factor d’autenticació o la utilització de mecanismes de qualificació. Per tant, abans de res cal cerciorar-se d’aquesta qüestió. Prendre mesures de seguretat personals per a evitar atacs informàtics també és convenient. 

Així mateix, el Govern sol emetre certificats electrònics personals i intransferibles, que serveixen per a validar els documents. En el cas concret d’Andorra, s’emet un Certificat Individual de Persones Físiques que serveix, indistintament, per a tràmits amb l’administració i amb empreses privades. 

En qualsevol cas, sí que existeixen tres tipologies més importants de firmes electròniques, de menor a major complexitat. Són aquestes: 

Firma electrònica simple

La firma electrònica simple és l’estàndard més senzill que existeix. Bàsicament, consisteix a escanejar una firma o fer algun tipus de símbol que serveixi per a validar el document. La idea és, doncs, traslladar quasi literalment la firma que faríem en un document físic. 

El mètode de verificació, en aquest cas, és més sui generis. El que es farà és comprovar si la firma del passaport, permís de conduir o algun document equivalent és semblant. Si a això se li afegeixen altres dades personals que coincideixen, es considerarà que la firma és vàlida. 

Aquest tipus de firma s’utilitza per a transaccions o acords de transcendència econòmica limitada o inexistent i operacions de poc risc. I per això, és condició sine qua non que l’empresa amb la qual es signi sigui confiable. 

Firma avançada

La firma avançada requereix més condicions i, per això, és més segura. En aquest cas, el que es fa és introduir alguns elements de complexitat per a evitar les falsificacions. Aquestes són les possibilitats:

  • Criptografia de clau pública: aquest tipus de firma té dos claus que reforcen la seguretat. En primer lloc, hi ha un codi que coneixerà el receptor de la firma, però per a validar la firma, es faria servir un segon codi que només tindrà l’emissor i que serà personal i intransferible. 
  • Inclusió de la data i l’hora a la firma: un dels problemes és el de “l’atemporalitat” de les firmes simples. Doncs bé, amb aquest sistema no tindràs aquest inconvenient. En el moment de firmar, s’inclouria la data i l’hora d’aquesta, vinculada al codi. 
  • Factor d’autenticació doble: aquest sistema requereix dos factors d’autenticació, mitjançant la clau personal assignada i un codi que t’enviaran a un dispositiu teu de confiança. Així es reduirien els riscos de robatori o phishing. Això és una cosa que usen, fins i tot, diverses xarxes socials per a verificar la identitat. 
  • Firma biomètrica: la firma biomètrica és una altra possibilitat per a evitar falsificacions. Per això, es captura en temps real la firma manual, la qual redueix les probabilitats d’estafa. Això és molt habitual, per exemple, en empreses de missatgeria o serveis financers. 

Per regla general, aquesta tipologia de firma és la que més es fa servir per a documents legals o administratius i de certa importància. Les administracions només solen acceptar aquesta modalitat, així com algunes empreses privades per a operacions de gran quantitat. 

Firma qualificada

La firma qualificada ofereix el màxim nivell de protecció, però també de complexitat. Habitualment, s’exigeixen més dades de la persona amb el fi de garantir els estàndards de seguretat que marca la Unió Europea a través de l’Idas (Reglament 910/2014). 

Aquest tipus de firma, que se sol usar amb les Administracions, evita la suplantació d’identitat. El motiu és que se sol emprar un certificat que emet específicament l’Administració, de vegades d’ús únic per a alguna funcionalitat. També el podria emetre una empresa privada, però això només passa en companyies importants o prou grans. 

Cal assenyalar que la diferència respecte a les garanties de seguretat que s’aporten és substancial. D’aquí que moltes administracions la posin com a condició sine qua non si es vol operar per internet, i que l’única alternativa a aquest tipus de firma sigui la presencialitat. 

Què passa? Doncs que per a aconseguir aquest certificat és necessari realitzar uns tràmits previs d’identificació. En conseqüència, aquest treball redueix, ja de per si, les possibilitats de falsificació. 

Per tant…

La firma electrònica és un mètode per a garantir la teva seguretat i firmar documents en línia amb totes les garanties. Existeixen diverses tipologies segons la simplicitat i el nivell de seguretat, i et convé conèixer-les. A Andorra Telecom trobaràs algunes opcions de connectivitat a internet que, a més, pots configurar perquè siguin més segures. Truca’ns i t’ho explicarem!

Comparteix aquest article en xarxes socials

Compartir a Twitter
Compartir a LinkedIn
Compartir a Facebook
Compartir a WhatsApp
Compartir per mail